Mẹo Windows 

5 bước tăng tốc Windows 10 bạn cần biết update 2018

Nhatthienkt.net – Windows 10 thường chạy chậm do lỗi disk 100% và có nhiều nguyên nhân: Một số chương trình chạy ngầm không cần thiết, do google chrome, do chưa tối ưu mức max hiệu suất máy tính. Và bạn muốn Windows 10 chạy mược mà khi bạn thực hiện 5 bước tối ưu hóa trong bài viết này. Khá đơn giản và dể thực hiện. Mình đã thử nghiệm và nhận được kết quả rất tuyệt.

1. Tắt Windows search

– Nhấp <Windows +  X> chạy Windows Powershell (admin)
– copy lệnh sau: 

net.exe stop "Windows search"

Dán vào Windows Powershell và Enter
5 bước tăng tốc Windows 10 bạn cần biết update 2018

Để chăc chắn hơn bạn cần làm thêm bước nữa là mở services và thao tác trên nó.
– Đầu tiên nhấn nhập services

5 bước tăng tốc Windows 10 bạn cần biết update 2018

– Tiếp theo tìm đến Windows Services và tắt nó

5 bước tăng tốc Windows 10 bạn cần biết update 2018


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment