DOWNLOAD Mẹo vặt chữa bệnh OVERLAY 

80+ OVERLAY TẠO HIỆU ỨNG ĐỐM LỬA 29/7/17 581

The collection of 80+ fairy fireflies overlays.

  • High Resolution 300 dpi
  • JPEG 4500x3000px (15″x10″)
  • High quality effects
  • CS, CC, PSE

INCLUDED

  • 40 Gold Fireflies Overlays
  • 40 Green Fireflies Overlays
  • 3 Gold Fairy Butterflies Overlays
  • Instruction how to use overlays

COMPATIBLE

Photoshop CS, Photoshop CC, Photoshop Elements, Gimp any other image editing program that uses layers.

                                                                                      DOWNLOAD
Nguồn Designervn,net


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment