Adobe Illustrator – Các thao tác biến đổi (Transforming) đối tượng – Phần 7.1/19

Bài học 32: Tất tần tật về công cụ chọn Selection và Direct selection
Download bài tập thực hành của bài học 32: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqbkVHT1VSMEpPWUk/view

jwplayer(‘VideoAI32’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqd3BaTTNLeDczRXc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSjdMRVNVN1dUdzg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 33: Nhóm (Group) các đối tượng và chế độ Isolate để biên tập các đối tượng trong nhóm

jwplayer(‘VideoAI33’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTDJkR3I0VjBEdXc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZXc2d3dydWl0Y2c’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 34: Dịch chuyển (Move) và nhân bản đối tượng (Duplicate)

Download bài tập thực hành của bài học 34: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqcDhveHo4TG0tTkk/view

jwplayer(‘VideoAI34’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcDZCN0twUENXUlE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVlUtamh2T3Q0SU0’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 35: Điều chỉnh kích thước và tỷ lệ của đối tượng
Download bài tập thực hành của bài học 35: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqM2JhQUJEVGtsOGs/view

jwplayer(‘VideoAI35’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqWjVYVS1PUmk3Mjg’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZU1jU19uMEx6Wm8’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 36: Xoay và lật đối tượng
Download bài tập thực hành của bài học 36: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqSDUzRTNjd1RkQVU/view

jwplayer(‘VideoAI36’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqS2pXZXllMl9TWGM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqd1lLUk1BUU1PSnc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment