Adobe Illustrator – Giới thiệu khóa học – Phần 1/19

Phần 1 Bao gồm 2 bài học
Bài 1: Lời giới thiệu về Adobe Illustrator
Bài 2: Hướng dẫn sử dụng file bài tập thực hành

>> Phần 2.1: Nhập môn Adobe Illustrator
>> Phần 2.2: Nhập môn Adobe Illustrator phần 2.2
>> Phần 3.1: Làm chủ một tài liệu làm việc trên Illustrator - Phần 3.1
>> Phần 3.2: Làm chủ một tài liệu làm việc trên Illustrator - Phần 3.2
>> Phần 4: Tạo mới và quản lý Artboard
>> Phần 5: Làm việc hiệu quả hơn với Layer


Bài học 1: Lời giới thiệu
Download bài tập 1: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqUi0xcm9EVmQ0enM/view

jwplayer(‘VideoAI1’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNEJVb2pkWWdNeUU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqYjVGb0hKQW9SMlE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 2: Hướng dẫn sử dụng file bài tập thực hành

jwplayer(‘VideoAI2’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQmQ0YkJTNGVBa00’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqMzA2WVMwQ3dIdVE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment