Adobe Illustrator – Hiểu về màu sắc để pha màu và phối màu tốt hơn – Phần 9/19

Bài học 47: Cơ bản về không gian màu RGB và CMYK

jwplayer(‘VideoAI47’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqeExEYmJLUW1uRlU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqX2lrSHFwRnRVM2c’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 48: Tìm hiểu về tính năng Global color trên bảng Swatches

jwplayer(‘VideoAI48’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqUmZKWHh4eFMyUlk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqLXlEaHdFQll1UTQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 49: Tạo một màu tô kiểu Spot color

Download bài tập thực hành của bài học 49: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqWHZqSkZ5MUlLS2M/view

jwplayer(‘VideoAI49’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqajV4SHpHRjZuNmc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdktkbXZOY1NFekE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 50: Làm việc với Color group

Download bài tập thực hành của bài học 50: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqVGMwb29kejhPN28/view

jwplayer(‘VideoAI50’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSnUtb3c4RlpnU1k’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNWY0NDdUZ0tKcjg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 51: Ứng dụng công cụ màu Kuler vào trong thiết kế

Download bài tập thực hành của bài học 51: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqWEhlQV9QTjBBQ2s/view

jwplayer(‘VideoAI51’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqY2xmTk1iQjdURjg’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOEduZTlyZGd4X00’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Leave a Comment