Adobe Illustrator – Làm chủ các công cụ vẽ cơ bản trên Illustrator – Phần 6.2/19

Bài học 28: Sử dụng công cụ bút chì (Pencil tool) với các nét vẽ tự do
Download bài tập thực hành của bài học 28: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqa3ZwX0dpdXEwWjg/view

jwplayer(‘VideoAI28’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRVVwNG5ZQ3k3YlE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZnloZFA4YlBoODA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 29: Chỉnh sửa lại một hình vừa vẽ với các thao tác đơn giản

Download bài tập thực hành của bài học 29: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqWG9ILXh2Q0wxcEE/view

jwplayer(‘VideoAI29’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqUktiMHAxWEpjd28’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdjZPYWpXbThzbHc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 30: Khám phá sâu hơn về môi trường vẽ của Illustrator

jwplayer(‘VideoAI30’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqWXRzdWE1cE1pVGs’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNkdVTjFyRWFGNjg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 31: Bài tập ứng dụng.
Download bài tập thực hành của bài học 31: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqSDhwT2VuT0lkQ2s/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqb2RxWXVfNjFpbU0/view

jwplayer(‘VideoAI31’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQV80WTBpWThzTEU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqc0FfTXB1bTJtdms’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment