Adobe Illustrator – Làm chủ các công cụ vẽ cơ bản trên Illustrator – Phần 6.1/19

Bài học 23: Hiểu rõ về cấu trúc của một đường Vector Path
Download bài tập thực hành của bài học 23: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqaWtpRjdncGd0dVE/view

jwplayer(‘VideoAI23’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqaU1ac0hOdTFrVVk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNWJIUDlJRWlfcVk’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 24: Hướng dẫn vẽ đường thẳng và đường cong (Line and Curve)

jwplayer(‘VideoAI24’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqV2t5S0dXVkhzaGc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSDA2LUdEVUpvZ0E’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 25: Hướng dẫn vẽ đường xoắn chôn ốc (Spirals)

jwplayer(‘VideoAI25’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbVM1NzdQS202aXM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbGtqaFk4WnNiNjA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 26: Hướng dẫn vẽ hình chữ nhật (Rectangles) và hình elip (Ellipses)

Download bài tập thực hành của bài học 26: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqNktNR3Jrc1NoTFk/view

jwplayer(‘VideoAI26’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQV80WTBpWThzTEU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqc0FfTXB1bTJtdms’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 27: Hướng dẫn vẽ hình đa giác (Polygons) và hình ngôi sao (Stars)

Download bài tập thực hành của bài học 27: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqbGk3MGplUUpGUm8/view

jwplayer(‘VideoAI27’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqM0U1MmtibC02ZlU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqeUF6dVRyVDZLV00’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment