Adobe Illustrator – Làm chủ một tài liệu làm việc trên Illustrator – Phần 3.1/19

Adobe Illustrator Phần 3.1 gồm 3 bài học:

Bài học 9: Điều phối vùng làm việc trên một tài liệu
Bài học 10: Sắp xếp các cửa sổ tài liệu hợp lý
Bài học 11: Tổ chức các bảng (Panel) tác vụ

>> Phần 2.2: Nhập môn Adobe Illustrator
>> Phần 3.2: Làm chủ một tài liệu làm việc trên Illustrator - Phần 3.2
>> Phần 4: Tạo mới và quản lý Artboard
>> Phần 5: Làm việc hiệu quả hơn với Layer
>> Phần 6.1: Làm chủ các công cụ vẽ cơ bản trên Illustrator - Phần 6.1
>> Phần 6.2: Làm chủ các công cụ vẽ cơ bản trên Illustrator - Phần 6.2

Bài học 9: Điều phối vùng làm việc trên một tài liệu
Download bài tập thực hành của bài học 9: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqVjFheXdPRzJBaHc/view

jwplayer(‘VideoAI9’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQmtiUF85VF9NeVU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqN19TWFJScWozVWs’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 10: Sắp xếp các cửa sổ tài liệu hợp lý

Download file thực hành bài học 10: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqYW5sdThpbWV1Zjg/view

jwplayer(‘VideoAI10’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbDVWbWlFdi1PV3c’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbkhoeE5xeThneXc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 11: Tổ chức các bảng (Panel) tác vụ

Download file thực hành bài học 11: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqMTZwb3RIMDRBYjg/view

jwplayer(‘VideoAI8’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQ1d0dDl1WEpCNDg’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSGhVWmlhSGlwT2c’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment