Adobe Illustrator – Làm việc với màu tô và đường viền của đối tượng -Phần 8.1/19

Bài học 41: Các loại màu tô trên một đối tượng
Download bài tập thực hành của bài học 41: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqZGJtOVplc1RWWjA/view

jwplayer(‘VideoAI41’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSFN4MlRsTEpoQW8’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOE9vSDJ1Q01pU1E’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 42: Pha màu với bảng pha màu Color

jwplayer(‘VideoAI42’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSnhyMjRVcU1GN0E’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOTBFb0VXR0FUTTA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 43: Quản lý màu với bảng màu Swatches

Download bài tập thực hành của bài học 43: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqYWJobHJmcmU1REU/view

jwplayer(‘VideoAI43’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbFpwWkQxUlZmMUk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSk1GM3pMUlNYMjg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment