Adobe Illustrator – Nhập môn Adobe Illustrator – Phần 2.2/19

Adobe Illustrator Phần 2.2 gồm 3 bài học:

Bài học 6: Cách tạo một tài liệu làm việc mới
Bài học 7: Hướng dẫn cách lưu một tài liệu làm việc
Bài học 8: Thiết lập lại cấu hình của Illustrator

>> Phần 2.1: Nhập môn Adobe Illustrator
>> Phần 3.1: Làm chủ một tài liệu làm việc trên Illustrator - Phần 3.1
>> Phần 3.2: Làm chủ một tài liệu làm việc trên Illustrator - Phần 3.2
>> Phần 4: Tạo mới và quản lý Artboard
>> Phần 5: Làm việc hiệu quả hơn với Layer
>> Phần 6.1: Làm chủ các công cụ vẽ cơ bản trên Illustrator - Phần 6.1
>> Phần 6.2: Làm chủ các công cụ vẽ cơ bản trên Illustrator - Phần 6.2

Bài học 6: Cách tạo một tài liệu làm việc mới

jwplayer(‘VideoAI6’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqd1o4T0lkYUFXREE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqclZMekRTX05rRkU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 7: Hướng dẫn cách lưu một tài liệu làm việc
Download bài tập 7: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqVWEzVFZIMmhLcTg/view

jwplayer(‘VideoAI7’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZmRrdmczOUNQS00’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSGFILUMwNV9vQ3c’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 8: Thiết lập lại cấu hình của Illustrator
Download bài tập 8: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqVXVLVDQyZkVjckE/view

jwplayer(‘VideoAI8’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqYXd1UlFNdy1aekk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSWdVV2oyN3VQN1U’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment