Adobe Illustrator – Nhập môn Adobe Illustrator – Phần 2.1/19

Adobe Illustrator Phần 2.1 gồm 3 bài học:

Bài học 3: Học Illustrator để làm gì
Bài học 4: Làm quen với giao diện làm việc của Illustrator
Bài học 5: Khám phá các công cụ trên Tool Panel

>> Phần 1: Giới thiệu khóa học
>> Phần 2.2: Nhập môn Adobe Illustrator phần 2.2
>> Phần 3.1: Làm chủ một tài liệu làm việc trên Illustrator - Phần 3.1
>> Phần 3.2: Làm chủ một tài liệu làm việc trên Illustrator - Phần 3.2
>> Phần 4: Tạo mới và quản lý Artboard
>> Phần 5: Làm việc hiệu quả hơn với Layer
>> Phần 6.1: Làm chủ các công cụ vẽ cơ bản trên Illustrator - Phần 6.1
>> Phần 6.2: Làm chủ các công cụ vẽ cơ bản trên Illustrator - Phần 6.2

Bài học 3: Học Illustrator để làm gì
Download bài tập 3: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqaUhQOXFNZnRPVkk/view

jwplayer(‘VideoAI3’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQUp6N0lqSVY5cGM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbDFNTld0RFNxMkU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 4: Làm quen với giao diện làm việc của Illustrator
Download bài tập 4: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqWXZWYXJMcVRLYWc/view

jwplayer(‘VideoAI4’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTkhwQ3JCbllJMWc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbUZmOW04aFFHNHM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 5: Khám phá các công cụ trên Tool Panel
Download bài tập 5: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqNWZXa0llRG5xU1k/view

jwplayer(‘VideoAI5’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqX0hSUVFlaTVOTlE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdjMtWVd3THB5OXM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment