Adobe Illustrator – Pen tool – công cụ vẽ không thể thiếu cho người dùng Illustrator – Phần 11/19

Bài học 58: Giới thiệu về Pen tool
Download bài tập thực hành của bài học 58: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqdzZwZV9BczlTcWc/view

jwplayer(‘VideoAI58’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqX05fNGI2RkFfMUE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqeUV1TnZpM0Zwb2c’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 59: Hướng dẫn vẽ các đường cong với Pen tool

Download bài tập thực hành của bài học 59: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqSlpOYnpXV2dZLTA/view

jwplayer(‘VideoAI59’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSnJMbE5QUlVEY0E’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqY2JmeXVFVHpNSzA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 60: Tìm hiểu về cấu trúc đường cong

Download bài tập thực hành của bài học 60: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqaEtLVXdRLVBNNUE/view

jwplayer(‘VideoAI60’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNjNMYkxuLWpFc0U’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqeTlpZVNlLXZFelU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 61: Luyện tập vẽ đường cong

Download bài tập thực hành của bài học 61: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqMkFwc0ROa1RxSTg/view

jwplayer(‘VideoAI61’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcUl5MHhwRDFuSHM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZGk2Q2xfNlhTS28’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment