Adobe Illustrator – Vẽ logo với phương pháp Reshape – Phần 15/19

Bài học 79: Sử dụng Offset path để tạo hình bao xung quanh
Download bài tập thực hành của bài học 79: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqRkxhbUdUNEVuTzA/view

jwplayer(‘VideoAI79’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTFRrYmd2NHp4d0k’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRk5rSjZhRTJQZGc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 80: Đưa chữ chạy quanh hình tròn và phương pháp Reshape

Download bài tập thực hành của bài học 80: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqQjViNDFxa1A3U2M/view

jwplayer(‘VideoAI80’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTmpEQWZKSkdyNm8’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOUM4SEVoMEs3TjA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 81: Vẽ hình con canguru bằng công cụ Pen

Download bài tập thực hành của bài học 81: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqd3Z6MUdvZDRrUms/view

jwplayer(‘VideoAI81’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqM1hFNXNheHdVcG8’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQmZUWDctSm1nTms’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment