blogspot Kiếm tiền online 

Adsense – Đơn vị quảng cáo nội dung phù hợp cho website/blogspot

Nhatthienkt.net –  Tạo đơn vị quảng cáo nội dung phù hợp trên Google Adsense được xem như là một tiện ích (Widget) tuyệt vời cho các website/blog. Nó cung cấp các bài viết trong website/blog trong như những bài viết liên quan. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách chèn tiện ích trên được cung cấp miễn phí bởi Google Adsense.

Adsense - Đơn vị quảng cáo nội dung phù hợp cho website/blogspot

Một số điểm lưu ý

  • Chỉ có tài khoản Google Adsense được phê duyệt cho các website được chấp thuận hiện thị  đơn vị quảng cáo này. (hãy kiểm tra trước khi thực hiện)
  • Đây như là một tiện ích miễn phí, người dùng click vào link những không tạo doanh thu cho tài khoản của bạn, nhưng nó là cơ hội để người dùng tiếp cận nhiều bài viết hơn trên website của bạn.
  • Sau khi đặt quảng cáo phải cần ít nhất 10 phút mới hiển thị nội dung quảng cáo.

Leave a Comment