After Effects – Tổng quan về After Effect – Phần 1/4

Khóa học Afer Effects miễn phí

>> After Effects Phần 2.1/4 Hệ thống các Layer

>> After Effects Phần 2.2/4 Hệ thống các Layer trong after effects

>> After Effects Phần 3/4 Ý nghĩa của lớp 3D và các hiệu ứng 3D

>> After Effects Phần 4/4 Hiệu ứng Plugin và Script trong After Effects

Bài học 1: Làm quen với phần mềm Adobe After Effects – P1

jwplayer(‘VideoAE1’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexZVRiVnY0Sndsdm8’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexWEdjNjBSeWpHWjg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 2: Làm quen với phần mềm Adobe After Effects – P2

jwplayer(‘VideoAE2’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexMDhOWHVISTFnaXM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexbEpkMTRybThMRVU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 3: Phím tắt trong After Effects

jwplayer(‘VideoAE3’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexdTYyWDJrVzJMeDA’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexajdlRFctQk9hWmM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 4: Nhập dữ liệu và tạo Composition

jwplayer(‘VideoAE4’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexWWQ5RXRWb1FYcEU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexMWZ0RW1ZZ3dobjA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 5: Export file trong After Effects

jwplayer(‘VideoAE5’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexZjE3cDVrUk1YY1E’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexN3cteUNLeFdNM2s’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment