Vu vơ 

*Angry* >"<

*Angry*

Ngày 05/10/2018

Cả ngày vật vã với cái bụng đau thật là đau khổ quá.. Đúng là ham ăn hại cái thân mà. Người ta tốt bụng không sao, còn mình xấu bụng ăn vào đau ngay.. T.T

Qua đọc cái mess trên face không bực mấy, mà nay mở hộp thư đọc cái contact mà bực ghê cơ. Có những người thật lạ, sao chép bài của người khác, rồi khi bị report lại nói người ta ăn cắp, thêm mấy câu kiểu dạy đời và đe dọa. Người đâu lớn rồi mà nói chuyện ban đầu cứ tưởng trẻ trâu. Xem tiếp »


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment