Phần mềm đồ họa 

Ảnh bìa facebook Lạc Trôi – Sơn Tùng MTP

Người theo hương hoa mây mù giăng lối 
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi 
Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn ! 
Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi 
Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li 
Cánh hoa rụng rơi 
Phận duyên mong manh rẽ lối trông mơ ngày tương phùng !!![post_ad]
– Với bạn yêu thích Cover mình đã làm thành một File PSD để cho các bạn chỉnh sửa.
Ảnh bìa facebook Lạc Trôi - Sơn Tùng MTP

Đọc thêm »

Leave a Comment