Kiến thức internet marketing hay 

Auto Ghost boot menu – Tích hợp menu boot vào file Ghost

Auto Ghost boot menu
[055] Auto Ghost boot menu
Tích hợp menu boot vào file Ghost

Chương trình hỗ trợ tạo đĩa Ghost tự boot.

Đây là file tích hợp để tạo đĩa Ghost tự boot được. Có tích hợp Hiren boot với các tính năng hỗ trợ. Nếu bạn có một file Ghost.GHO. Bạn muốn burn ra đĩa với chức năng tự boot được, thì đây là phần mềm nhỏ hỗ trợ cho việc này. Xem tiếp »


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment