Kiến thức internet marketing hay 

Avelconifier2 – Chuyển đổi file PNG/JPEG/GIF/BMP sang ICO và ICO sang PNG

Avelconifier2
[029] Avelconifier2 – Chuyển đổi file PNG/JPEG/GIF/BMP
sang ICO và ICO sang PNG

Avelconifier2 là phần mềm hỗ trợ chuyển đổi qua lại các file PNG và ICO.

Để kéo nhiều hình hay icon vào một lúc, bạn tô chọn nhiều ảnh hay icon vào ô tương ứng của chương trình. File PNG bên tay phải và ICO bên tay trái. Thực tế thì không nhất thiết file nhập vào phải là PNG, có thể dùng file JPEG, GIF, hay BMP đều được. Xem tiếp »

Leave a Comment