Bài viết liên quan cho blogger/blogspot 2017

Bài viết liên quan hay related post cho blogger/blogspot là điều cần thiết để giảm tỷ lệ thoát cho website cũng như giúp SEO hiệu quả hơn mà hầu như website nào cũng có cả, dưới đây là style khá đẹp mà các bạn có thể áp dụng cho website/blog của mình.

Bài viết liên quan cho blogger/blogspot 2017

Bước 1: Thêm đoạn css sau vào trước thẻ ]]></b:skin> hoặc thẻ </style>

/* Related Post CSS */ .related-post-item-tooltip{height:54px;overflow:hidden;width:50%;float:left;text-overflow:ellipsis;padding:10px}#related-post .material-icons{font-size:200%;right:20px;color:#607D8B;top:-1px;position:absolute}#related-post{background:#fff;margin:10px}.related-post{margin:30px 0 0;position:relative;padding:0 0 10px}.lol h4 i,.related-post h4 i{margin-right:14px}.lol h4,.related-post h4{border-radius:4px;color:#555;font-size:100%;font-family:’Roboto’,Arial;text-transform:uppercase;text-align:left;font-weight:700;box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);position:relative;padding:15px 20px 12px;margin:0 0 20px}.related-post-style-3,.related-post-style-3 li{margin:0 auto;padding:0!important;list-style:none;word-wrap:break-word}.related-post-style-3 li a{font-family:’Roboto’,sans-serif;color:#666;font-weight:700!important;font-size:14px;line-height:1.4em}.related-post-style-3 li a:hover{color:#111}.related-post-style-3 .related-post-item{display:inline-block;float:left;border-radius:3px;box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);width:47%;margin-right:15px;height:auto;padding:0;margin-bottom:20px!important;position:relative;overflow:hidden}.related-post-style-3 .related-post-item:focus{outline:none;border:none}.related-post-style-3 .related-post-item-thumbnail{display:block;margin:0;width:40%;height:100px;float:left}.related-post-style-3 .related-post-item-thumbnail img{width:100%;height:auto!important;transition:all 1s ease-out}.related-post-item:hover .related-post-item-tooltip a{opacity:1}.related-post-item-tooltip a{color:#666!important;transition:transform .6s cubic-bezier(.175,.885,.32,1.275),opacity .3s;text-align:center;font-size:12px!important;position:relative} @media screen and (max-width:480px){.related-post-style-3 .related-post-item{width:100%!important}.related-post-style-3 .related-post-item-thumbnail{height:100px!important}}

Bước 2: Dán đoạn code sau vào nơi bạn muốn bài viết liên quan xuất hiện.

<div class=’related-post’ id=’related-post’/> <script type=’text/javascript’> var labelArray = [<b:if cond=’data:post.labels’><b:loop values=’data:post.labels’ var=’label’> &quot;<data:label.name/>&quot;<b:if cond=’data:label.isLast != &quot;true&quot;’>,</b:if> </b:loop></b:if>]; var relatedPostConfig = { homePage: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;, widgetTitle: &quot;&lt;h4&gt;&lt;i class=&#39;fa fa-bookmark&#39;&gt;&lt;/i&gt; Related Post&lt;/h4&gt;&quot;, numPosts: 6, summaryLength: 370, titleLength: &quot;auto&quot;, thumbnailSize: 300, noImage: &quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC&quot;, containerId: &quot;related-post&quot;, newTabLink: false, moreText: &quot;Read More&quot;, widgetStyle: 3, callBack: function() {} }; </script> <script type=’text/javascript’> //<![CDATA[ var randomRelatedIndex,showRelatedPost;(function(n,m,k){var d={widgetTitle:"<h4>Artikel Terkait:</h4>",widgetStyle:1,homePage:"http://www.idblanter.com",numPosts:7,summaryLength:370,titleLength:"auto",thumbnailSize:72,noImage:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",containerId:"related-post",newTabLink:false,moreText:"Baca Selengkapnya",callBack:function(){}};for(var f in relatedPostConfig){d[f]=(relatedPostConfig[f]=="undefined")?d[f]:relatedPostConfig[f]}var j=function(a){var b=m.createElement("script");b.type="text/javascript";b.src=a;k.appendChild(b)},o=function(b,a){return Math.floor(Math.random()*(a-b+1))+b},l=function(a){var p=a.length,c,b;if(p===0){return false}while(–p){c=Math.floor(Math.random()*(p+1));b=a[p];a[p]=a[c];a[c]=b}return a},e=(typeof labelArray=="object"&&labelArray.length>0)?"/-/"+l(labelArray)[0]:"",h=function(b){var c=b.feed.openSearch$totalResults.$t-d.numPosts,a=o(1,(c>0?c:1));j(d.homePage.replace(//$/,"")+"/feeds/posts/summary"+e+"?alt=json-in-script&orderby=updated&start-index="+a+"&max-results="+d.numPosts+"&callback=showRelatedPost")},g=function(z){var s=document.getElementById(d.containerId),x=l(z.feed.entry),A=d.widgetStyle,c=d.widgetTitle+'<ul class="related-post-style-‘+A+’">’,b=d.newTabLink?’ target="_blank"’:"",y='<span style="display:block;clear:both;"></span>’,v,t,w,r,u;if(!s){return}for(var q=0;q<d.numPosts;q++){if(q==x.length){break}t=x[q].title.$t;w=(d.titleLength!=="auto"&&d.titleLength<t.length)?t.substring(0,d.titleLength)+"&hellip;":t;r=("media$thumbnail"in x[q]&&d.thumbnailSize!==false)?x[q].media$thumbnail.url.replace(//s[0-9]+(-c)?/,"/s"+d.thumbnailSize+""):d.noImage;u=("summary"in x[q]&&d.summaryLength>0)?x[q].summary.$t.replace(/<br ?/?>/g," ").replace(/<.*?>/g,"").replace(/[<>]/g,"").substring(0,d.summaryLength)+"&hellip;":"";for(var p=0,a=x[q].link.length;p<a;p++){v=(x[q].link[p].rel=="alternate")?x[q].link[p].href:"#"}if(A==2){c+='<li><img alt="thumbnail" class="related-post-item-thumbnail" src="’+r+’" width="’+d.thumbnailSize+’" height="’+d.thumbnailSize+’" title="’+t+’"><a class="related-post-item-title" title="’+t+’" href="’+v+’"’+b+">"+w+'</a><span class="related-post-item-summary"><span class="related-post-item-summary-text">’+u+'</span> <a href="’+v+’" class="related-post-item-more"’+b+">"+d.moreText+"</a></span>"+y+"</li>"}else{if(A==3||A==4){c+='<li class="related-post-item" tabindex="0"><a class="related-post-item-title" href="’+v+’"’+b+’><img alt="thumbnail" class="related-post-item-thumbnail" src="’+r+’" width="’+d.thumbnailSize+’" height="’+d.thumbnailSize+’" title="’+t+’"></a><div class="related-post-item-tooltip"><a class="related-post-item-title" title="’+t+’" href="’+v+’"’+b+">"+w+"</a></div>"+y+"</li>"}else{if(A==5){c+='<li class="related-post-item" tabindex="0"><a class="related-post-item-wrapper" href="’+v+’" title="’+t+’"’+b+’><img alt="thumbnail" class="related-post-item-thumbnail" src="’+r+’" width="’+d.thumbnailSize+’" height="’+d.thumbnailSize+’" title="’+t+’"><span class="related-post-item-tooltip">’+w+"</span></a>"+y+"</li>"}else{if(A==6){c+='<li><a class="related-post-item-title" title="’+t+’" href="’+v+’"’+b+">"+w+'</a><div class="related-post-item-tooltip"><img alt="thumbnail" class="related-post-item-thumbnail" src="’+r+’" width="’+d.thumbnailSize+’" height="’+d.thumbnailSize+’" title="’+t+’"><span class="related-post-item-summary"><span class="related-post-item-summary-text">’+u+"</span></span>"+y+"</div></li>"}else{c+='<li><a title="’+t+’" href="’+v+’"’+b+">"+w+"</a></li>"}}}}}s.innerHTML=c+="</ul>"+y;d.callBack()};randomRelatedIndex=h;showRelatedPost=g;j(d.homePage.replace(//$/,"")+"/feeds/posts/summary"+e+"?alt=json-in-script&orderby=updated&max-results=0&callback=randomRelatedIndex")})(window,document,document.getElementsByTagName("head")[0]); //]]> </script>

Chú ý: numPosts: 6 => 6 là số post bạn muốn hiển thị

Lưu template lại và vào website để xem kết quả!


thiết bị phòng chụp | bán chân đèn flash | bán đèn chụp ngoại cảnh | bán đèn quay phim | bán đèn chụp sản phẩm | remote trigger godox | đèn flash canon speedlite | đèn led chụp hình sản phẩm | bóng đèn flash | túi đựng máy ảnh | phụ kiện máy ảnh | bàn chụp sản phẩm | thiết bị chống rung máy quay phim | máy ép PLASTIC | thang chụp hình | máy chụp hình sản phẩm | máy in ảnh hiti | chân máy ảnh chụp hình | pin sạc máy ảnh | máy đo sáng | tủ chống ẩm máy quay phim | bán đèn flash | đèn flash hylow | Đèn Flash studio | đèn flash Jinbei | đèn flash photon | bộ kít đèn flash Jinbei | bộ kít đèn flash | Chân máy ảnh | setup phòng chụp sản phẩm | softbox | tấm hắt sáng | bán chân đèn studio | dàn treo đèn | chóa đèn tổ ong | phông nền 3d | dù chụp hình | giá treo phông chụp hình | thanh trượt dolly | tay cầm máy quay phim | phông chụp hình 3d | phòng chụp đám cưới |

Leave a Comment