choi-blog thu-thuat-blogspot 

Bài viết liên quan ẩn hiện khi cuộn chuột cho blogspot

Bài viết liên quan đối với một blog là điều quan trọng. Nó giúp seo và giúp bạn đọc tiếp cận tới những bài viết cùng chủ đề họ đang xem.
Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cách Chèn bài viết liên quan ngay dưới tiêu đề bài viết cho blogger. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một bài viết quan dạng ẩn hiện khi cuộn chuột.[post_ad]
Ưu điểm: Gọn nhẹ, hiển thị khi cuộn chuột xuống. Demo như hình bên dưới, hoặc ngay bên phía bên phải blog của mình.
Bài viết liên quan ẩn hiện khi cuộn chuột cho blogspot

Đọc thêm »

Leave a Comment