Bạn cần biết 

Tăng số tiền đóng BHXH bắt buộc từ 01/7/2018 với nhiều đối tượng

Từ ngày 01/7/2018, tiền lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng (Nghị định 47/2018/NĐ-CP) nên tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của nhiều đối tượng cũng được điều chỉnh tăng theo quy định này.  Như vậy, số tiền đóng BHXH bắt buộc sẽ tăng từ ngày 01/7/2018 đối với các đối tượng sau đây: Lưu ý: Hiện nay, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã có mức lương tính đóng BHXH bắt buộc…

Read More