Tools 

Bảng mã hóa code HTML cho Blogger templates XML

Bảng mã hóa code HTML sử dụng cho templates Blogger XML

Có một số code khi bạn chèn vào website thì bị báo lỗi, mặc dù code ấy không hề sai cú pháp gì cả. Ví dụ như code chèn quảng cáo Google Adsen, hay code chèn comment facebook vào web thường hay bị mắc lỗi này. Và phần lớn với các site sử dụng templates XML, trong đó điển hình như Blogger, thì sẽ có một số code bạn chèn vào temp sẽ bị báo không tương thích hay sai cú pháp gì đó. Xem tiếp »

Leave a Comment