Tools 

Bảng Mã hóa & Giải mã ký tự giấu thông điệp bí mật

Tool mã hóa & giải mã ký tự giấu thông điệp bí mật

Trường hợp ứng dụng phụ thuộc vào mục đích người sử dụng, thường được IT sử dụng nhiều. Nhìn chung, mình thấy tool cũng thích hợp cho các bạn thích viết lách lưu trữ bí mật, lưu trữ thư tình, tin nhắn, hay văn bản bí mật gì đó không muốn cho ai đọc được ^^', hay chat chit thư từ qua lại với các thông điệp bí mật đã được mã hóa mà chỉ có người gửi mới có chìa khóa để giải, v.v.. Xem tiếp »


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment