Tools 

Bảng mã hóa ký tự giấu source code HTML (Level 1)

Tool mã hóa ký tự giấu source code HTML (Level 1)
<Tool hide source code HTML>

Tool hỗ trợ mã hóa tất cả các ký tự, trừ 24 chữ cái la tinh không dấu và các ký tự tính toán như + – * /. Chữ có dấu vẫn được mã hóa. Chính vì vậy, nên Tool mã hóa ký tự dấu source code HTML này chỉ nằm ở cấp độ "easy". Dễ dàng qua mặt được các newbie, còn với mấy pro hay dân chuyên IT thì thôi 🙂 Xem tiếp »


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment