Tools 

Bảng mã hóa ký tự giấu source code HTML (Level 2)

Tool mã hóa ký tự giấu source code HTML

Ở bài trước mình đã chia sẻ bài Tool mã hóa ký tự giấu source code HTML (Level 1) – ký tự được mã hóa ở mức độ đơn giản và tool cũng hỗ trợ bạn giải mã lại code bạn đã mã hóa nếu không muốn mã hóa code đó nữa. Còn ở bài này, với Tool mã hóa ký tự giấu source code HTML (Level 2), tool chỉ có mã hóa chứ không có giải mã. Cách thức hoạt động của hai tool giống nhau, nhưng tool này mã hóa ký tự sẽ không đọc hay mò được gì nữa. Xem tiếp »


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment