tlInternet Trang chủ 

BẢO MẬT TÀI KHOẢN FACEBOOK VÀ BẢO VỆ FANPAGE

BẢO MẬT TÀI KHOẢN FACEBOOK VÀ BẢO VỆ FANPAGE
Phương pháp bảo mật tài khoản Facebook và Fanpage của mình an toàn hơn. Đặc biệt là các tài khoản facebook có chạy quảng cáo ads.
1 Bảo mật 2 lớp tài khoản Facebook.
Đăng nhập vào tài khoản facebook => Vào phần Cài đặt Bảo mật tài khoản
Trong phần Cảnh báo đăng nhập:Check chọn nhận thông báo đăng nhập qua Email và facebook
Nếu check chọn mục này: Có ai đó đăng nhập vào tài khoản facebook từ trình duyệt lạ thì face sẽ gửi thông báo qua Email, face trước khi họ được phép đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn!
Trong phần Xét duyệt đăng nhập:  Check chọn Yêu cầu mã bảo vật … Khi có đăng nhập vào tài khoản bằng trình duyệt lạ thì facebook sẽ yêu cầu nhập mã bảo mật được gửi qua tin nhắn điện thoại đã đăng ký.
Thiết lập Yêu cầu mã bảo mật qua điện thoại.
Thực hiện theo các bước hướng dẫn của Face để thiết lập.
Sử dụng Trình tạo mã để thiết lập mã đăng nhập dự phòng khi không nhận mã đăng nhập từ facebook hoặc không mang điện thoại …. Mỗi mã chỉ được sử dụng 1 lần.
Số liên lạc đáng tin cập:Giúp chúng ta có thể lấy lại tài khoản khi bị block hoặc gặp sự cố xác nhận  đăng nhập vào tài khoản.
Hãy chọn 3 tài khoản face tin cậy đã kết bạn trên facebook và gửi yêu cầu làm số liên lạc đáng tin cậy của bạn.
2 Bảo vệ Fanpage.

…. Nội dung đang cập nhật …

Leave a Comment