Bảo vệ Header và Footer trong Word 2007

(Tin học văn phòng) – Bạn đã mất khá nhiều công sức soạn thảo tài liệu và để khẳng định những tài liệu này do mình viết ra, bạn tạo Header ghi rõ tên tác giả. Tuy nhiên, với mục đích để mọi người có thể đọc và sửa nội dung nên bạn đã không đặt mật khẩu bảo vệ tài liệu, nhưng bạn rất muốn bảo vệ thông tin tác giả trên Header. Để làm được việc này, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

Xem những Video hay dành cho thiếu nhi – Xem trên Youtube

B1: Mở văn bản cần bảo vệ
B2: Tạo các thông tin Header & Footer
B3: Đặt con trỏ chuột tại dòng đầu tiên của văn bản
B4: Chọn Tab Page LayoutBreaksContinuous


B5: Vào Tab ReviewProtect DocumentRestrict Formatting and Editing

B6: Tích chọn Allow only this type of editing in the document tại hộp thoại Restrict Formatting and Editing và lựa chọn Filling in forms tại hộp thả xuống.

B7: Kích nút Select sections… hộp thoại xuất hiện

Bỏ chọn Section 2, chỉ chọn Section 1, nếu chọn cả Section 2 thì sẽ bảo vệ cả văn bản. Ở đây ta chỉ tạo 2 Section: Section 1 là phần Header And Footer và Section 2 là phần để soạn thảo văn bản.

B8: Kích nút Yes, Start Enforcing Protection
B9: Hộp thoại nhập Password xuất hiện. Nhập Password bảo vệ

Hoàn thành các bước trên bạn có thể thử bằng cách đóng văn bản và mở lại, bây giờ người dùng sẽ không thể can thiệp để sửa Header And Footer nữa rồi. Để chỉnh sửa nội dung Header And Footer, vào Tab ReviewProtect DocumentRestrict Formatting and Editing, kích nút Stop Protection


Tin học văn phòng


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment