DOWNLOAD Mẹo vặt chữa bệnh PRESET 

BỘ PRESET 150 MÀU FILM VSCO TÂY DÀNH CHO LIGHTROOM VÀ PHOTOSHOP

Tiếp tục chia sẻ anh chị em bộ preset màu tây, bộ preset này lên màu rất đẹp nhìn cực kỳ thoáng và một chút cổ điển.

Warm Tones & Muted Colors Sampled From A4 • Clean Edit & Blue Tones A5 • Clean Edit & Green Tones A6 • Classic B&W Tones B1 • Faded Black BW X1 • Rich Black & High Contrast BW B5 • Warm Tones & Moody Contrast M5 • Clean Edit & Pastels Tones HB1 • Gritty Texture & Pastels Tones HB2 • Cold Tones and Faded Whites T1 • Kodak Portra • Kodak Ektar • Kodak Gold • KodakT-Max • Kodak Elite • Kodak Tri-X • Fuji Neopan • Fuji Superia • Fuji RSX • Ilford Delta • Ilford HP5 • Ilford Pan • Agfa Optima • Agfa Ultra • 6 +/- Filters to help you customize each Filter • 12 Tool Presets for Grain, Fade, Contrast, White Balance, & Reseting • 26 Adobe Camera Raw Filter for Photoshop • Instructions & Usage Included • 24 hour support and customer care

Bộ này là bao gồm các màu A4, A5, A6, B1, X1, B5, M5, HB1, HB2, và T1 trong VSCO dành cho Lightroom và Photoshop.

                                                                                    DOWNLOAD
Nguồn Designervn.net


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment