DOWNLOAD Mẹo vặt chữa bệnh PRESET 

BỘ PRESET BLEND MÀU CHUYÊN NGHIỆP DÀNH CHO LIGHTROOM

50 Preset này là một gói rất tốt và chuyên nghiệp.

Bao gồm 4 loại màu khác nhau

  • 20 Portrait Effect Presets
  • 15 Dark Portrait Effect Presets
  • 10 Beauty Retouch Presets
  • 05 Gold Effect Presets

Phiên bản được Hỗ trợ

Gói thiết lập Lightroom này hoạt động với Lightroom phiên bản 4.0, Lightroom 4.2, Lightroom 4.3, Lightroom 4.4, Lightroom 5, Lightroom 5.5, Lightroom 6, CC và CC 

Định dạng tệp được hỗ trợ: định dạng DNG, TIFF và JPEG (nói cách khác là các định dạng chủ yếu được sử dụng trong máy ảnh kỹ thuật số).

                                                                                     DOWNLOAD


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment