DOWNLOAD Mẹo vặt chữa bệnh PRESET 

BỘ PRESET MÀU VSCO ULTIMATE DÀNH CHO LIGHTROOM VÀ PHOTOSHOP

225+ Preset màu VSCO Cam & Film. Lấy mẫu từ bộ lọc VSCO Cam, và lấy cảm hứng từ Fuji, Agfa, Ilford, & Kodak Film cùng với 26 Bộ lọc Adobe Camera Raw cho Photoshop

Những màu trong bộ này:

• Warm Tones & Muted Colors Sampled From A4 • Clean Edit & Blue Tones A5 • Clean Edit & Green Tones A6 • Classic B&W Tones B1 • Faded Black BW X1 • Rich Black & High Contrast BW B5 • Warm Tones & Moody Contrast M5 • Clean Edit & Pastels Tones HB1 • Gritty Texture & Pastels Tones HB2 • Cold Tones and Faded Whites T1 • Kodak Portra • Kodak Ektar • Kodak Gold • KodakT-Max • Kodak Elite • Kodak Tri-X • Fuji Neopan • Fuji Superia • Fuji RSX • Ilford Delta • Ilford HP5 • Ilford Pan • Agfa Optima • Agfa Ultra • 6 +/- Filters to help you customize each Filter • 12 Tool Presets for Grain, Fade, Contrast, White Balance, & Reseting •

DOWNLOAD


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment