Windows 10 

Bộ theme Windows 10 – Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Nhatthienkt.net –   Sam Archer có một bài viết chia sẻ về theme (bộ giao diện) cực đẹp, đã mắt trên Windows 10 trên Geek Cosmos, bạn sẽ thấy máy tính của bạn trong thú vị, lạ mắt qua những bộ theme này.
Lưu ý: Những thay đổi này yêu cầu khởi động lại máy tính và bạn cần đọc bài viết Hướng dẫn cài đặt bộ theme từ bên thứ 3 trên Windows 10 trước khi thực hiện thay đổi giao diện Windows 10 để trách những lỗi xảy ra nếu có. 

Dash

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp
Download Dash

Oxford

Download Oxford-Windows-10-Theme

UNITY 2016

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp
Download UNITY 2016

Flattastic

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp
Download Flattastic

Metro X

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp
Download Metro X

Hover Dark Aero

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp
Download Hover Dark Aero

Yosemite Dark & Light

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp
Download Yosemite Dark & Light

Leave a Comment