Internet Thủ thuật văn phòng Video 

Cách download tờ khai thuế TNCN năm 2012 trở về trước và năm 2013 trở về sau

1. Đối với tờ khai thuế TNCN năm 2013 trở về sau
     Bước 1: Bạn cần đăng nhập vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn
    Bước 2: Vào tra cứu. Tra cứu 1 tờ khai bất kỳ. Chẳng hạn ở đây mình tra cứu BCTC năm 2012. Tại đây, mình Copy shortcut địa chỉ download của tờ khai BCTC năm 2012.
     Sau đó mở 1 trang word lên, dán địa chỉ vừa mới copy vào. Chẳng hạn như địa chi sau, ta gọi nó là link1
          Link1:http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/downloadTKhai.do?tkhaiId=46402119
     Bước 3: Cũng vào tra cứu. Nhưng lần này bạn tra cứu tờ khai thuế TNCN năm 2013. Bạn cũng Copy shortcut như ở bước 2, nhưng lần này là Copy shortcut phụ lục tờ khai thuế TNCN năm 2013
     Ta cũng dán địa chỉ vừa mới cpoy lên trang word tương tự, ta gọi nó là link2
          Link2: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/nopThemBKe.do?tkhaiID=67405700
     Bước 3: Tạo link download tờ khai thuế TNCN năm 2013 bằng cách kết hợp phần đầu địa chỉ download của link1 (phần bôi xanh) và phần id của link 2 (phần bôi đỏ). Thế là ta đã có link3 download tờ khai thuế TNCN năm 2013
          Link3:  http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/downloadTKhai.do?tkhaiId=67405700
  Bước 4: Copy link3 dán vào trình duyệt IE hiện đang đăng nhập trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn/Enter. Xuất hiện hộp thoại download. Bạn chỉ cần Save để lưu lại tờ khai. Thế là xong.
2. Đối với tờ khai thuế TNCN năm 2012 trở về trước.
     – Các bước tương tự như ở tờ khai TNCN năm 2013.
     – Riêng trường hợp này, file tải về sẽ có tên là null, bạn cần đổi tên file này về dạng Excel, tức null.xls thì ta mới xem được tờ khai này vì từ năm 2012 trở về trước tờ khai thuế TNCN nộp là file Excel.
     Đó là cách để tải tờ khai thuế TNCN năm 2012 trở về trước và năm 2013 trở về sau.
     Chúc các bạn thành công!
Các bạn có thể xem video hướng dẫn chi tiết tại đây


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment