Máy tính Thủ thuật 

Cách hiện file bị ẩn do virus

Windows có 1 tính năng rất hay là cho phép chúng ta ẩn thử mục hoặc folder trên máy tính, giúp tránh được sự nhòm ngó của bạn bè hoặc người thân khi bạn cho họ mượn dùng. Nếu ẩn bằng cách này thì bạn có thể cho nó hiện lại một cách dễ dàng nhưng nếu bị virus làm ẩn thì không thể làm theo cách thông thường được vì file giờ đã bị gắn thuộc tính System.

Hướng dẫn hiện file bị ẩn do virus chi tiết bằng hình ảnh

Đọc thêm »

Leave a Comment