Microsoft Office Thủ thuật Word 

Cách hợp nhất định dạng văn bản vừa dán với văn bản trong Word

Nếu bạn copy 1 đoạn text từ website hay một nơi nào đó có định dạng là in đậm hay in nghiêng gì đó vào Word đang để thuộc tính là gạch dưới thì văn bản vừa dán vào sẽ vẫn giữ nguyên định dạng của nó chứ không theo định dạng văn bản trong Word. Khi gặp trường hợp này thì bạn thường phải mất công điều chỉnh lại cho giống nhưng vẫn còn có cách khác nhanh hơn nhưng không phải ai cũng biết.
  • Phím tắc trong Microsoft Word
  • Cách đặt mật khẩu cho file Word của bạn
  • Đặt font chữ mặc định trong Word

Nếu bạn nào thắc mất nhiều máy tính khác cứ copy vào là tự động điều chỉnh cho giống thuộc tính thì xem cách 2 nhé.

Cách hợp nhất định dạng văn bản bên ngoài vào Word

Đọc thêm »

Leave a Comment