Gallery Internet Thủ thuật văn phòng 

Cách khắc phục lỗi "This file does not have a program…" cho Windows Vista, fix lỗi windows Vista

     Có rất nhiều bạn bị hiện tượng lỗi khi ấn vào 1 ổ đĩa hoặc 1 ứng dụng nào đó:

“This file does not have a progame associal with….”
     Bị như thế khi chạy file dạng nào thì download file tương ứng. Sau đó giải nén/nhấp chuột phải vào file .reg chọn Merge

      Sau đây là link download từng file:

audiocd: http://www.winhelponline.com/fileasso/audiocd_vista.reg

avi: http://www.winhelponline.com/fileasso/avifix_vista.zip

bat: http://www.winhelponline.com/fileasso/avifix_vista.zip

bmp: http://www.winhelponline.com/fileasso/bmpfix_vista.zip

chm: http://www.winhelponline.com/fileasso/bmpfix_vista.zip

cmd: http://www.winhelponline.com/fileasso/cmdfix_vista.zip

com: http://www.winhelponline.com/fileasso/comfix_vista.zip

dvr-ms: http://www.winhelponline.com/fileasso/dvr-ms_vista.zip

exe: http://www.winhelponline.com/fileasso/exefix_vista.zip

gif: http://www.winhelponline.com/fileasso/giffix_vista.zip

htm: http://www.winhelponline.com/fileasso/htmfix_vista.zip

html: http://www.winhelponline.com/fileasso/htmlfix_vista.zip

ico: http://www.winhelponline.com/fileasso/icofix_vista.zip

inf: http://www.winhelponline.com/fileasso/inffix_vista.zip

jpe: http://www.winhelponline.com/fileasso/jpefix_vista.zip

jpeg: http://www.winhelponline.com/fileasso/jpegfix_vista.zip

jpg: http://www.winhelponline.com/fileasso/jpgfix_vista.zip

lnk: http://www.winhelponline.com/fileasso/jsfix_vista.zip

mp3: http://www.winhelponline.com/fileasso/mp3fix_vista.zip

mpe: http://www.winhelponline.com/fileasso/mpefix_vista.zip

mpg: http://www.winhelponline.com/fileasso/mpgfix_vista.zip

mpeg: http://www.winhelponline.com/fileasso/mpgfix_vista.zip

reg: http://www.winhelponline.com/fileasso/regfix_vista.zip

scr: http://www.winhelponline.com/fileasso/regfix_vista.zip

tif: http://www.winhelponline.com/fileasso/tiffix_vista.zip

tiff: http://www.winhelponline.com/fileasso/tifffix_vista.zip

txt: http://www.winhelponline.com/fileasso/txtfix_vista.zip

vbs: http://www.winhelponline.com/fileasso/vbsfix_vista.zip

wma: http://www.winhelponline.com/fileasso/wmafix_vista.zip

wmv: http://www.winhelponline.com/fileasso/wmvfix_vista.zip

xml: http://www.winhelponline.com/fileasso/xmlfix_vista.zip

zip: http://www.winhelponline.com/fileasso/zipfix_vista.reg

Folder: http://www.winhelponline.com/fileasso/folderfix_vista.zip

Directory: http://www.winhelponline.com/fileasso/dirfix_vista.zip

Drive: http://www.winhelponline.com/fileasso/drivefix_vista.zip

     File downlod tổng hợp: Tải tại đây
     Chúc các bạn thành công!


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment