Thủ thuật máy tính 

Cách sửa lỗi Port 80 in use by unable to open process with pid 4 xampp server

Sau khi bạn cài Xampp trên windows mà bị lỗi không khởi động được apache và có dòng thông báo Port 80 đã được sử dụng bởi các chương trình khác thì các bạn lần lượt làm theo các bước hướng dẫn sửa lỗi Port 80 in use by unable to open process with pid 4 xampp server dưới đây:
Port 80 in use by unable to open process with pid 4 xampp server
Port 80 in use by unable to open process with pid 4 xampp server
Mặc định các ứng dụng sau sử dụng cổng 80 trên Windows:
  1. Skype
  2. IIS
  3. IIS Admin Service
  4. World Wide Web Publishing service
  5. SQL Server Reporting services
  6. Web Deployment Agent Service
  7. HTTP Server API

Để khởi động được apache trong Xampp thì bạn hãy Stop hết các ứng dụng trên đi là có thể start apache được.

1. Đối với Skype, bạn chỉ cần thoát ứng dụng hoặc thay đổi tùy chỉnh Skype:
Tools > Options > Advanced > Connection: Bỏ check “Use port 80 …” đi
2. Đối với IIS, bạn cũng Stop IIS hoặc gỡ bỏ nó đi nếu không sử dụng đến
3. Tắt các Services
Các bạn mở cửa sổ run và gõ lệnh: services.msc
Các bạn hãy Stop các services sau:
  1. World Wide Web Publishing service
  2. SQL Server Reporting services
  3. Web Deployment Agent Service

4. HTTP Api Service

Đây là service cho phép các ứng dụng liên lạc với nhau thông qua HTTP mà không cần sử dụng IIS – Microsoft Internet Information Server. Các ứng dụng có thể đăng ký để nhận hoặc gửi các http request.
Sử dụng lệnh sau trên CMD – Command Prompt
net stop http

Sau khi bạn thực hiện hết các hướng dẫn ở trên, bạn cần phải stop apache xampp và sau đó khởi động lại Xampp là thành công.

Xem thêm
>> Sửa lỗi Access forbidden Error 403 trên Xampp
>> Cấu hình chạy nhiều Website trên 1 Server Windows


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment