Kiếm tiền online 

Cách thêm thẻ Payoneer vào thanh toán Google Adsense

Nhatthienkt.net – Thẻ Payoneer là thẻ trả trước đa năng giúp thanh toán quốc tế, và Google Adsense hoàn toàn chấp nhận việc thanh toán bằng loại Thẻ Payoneer này. Nếu bạn chưa làm Thẻ Payoneer thì bấm vào Link này để xem cách đăng ký một thẻ Payoneer miễn phí và được tặng 25$ khi giao dịch thành công. Link bấm đây

Cách thêm tài khoản Payoneer vào thanh toán Google Adsense mới nhất

Bước 1: Truy cập trang https://myaccount.payoneer.com

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản Payoneer của bạn

Bước 3: Lấy thông tin

Vào mục Nhận thanh toán (Receive) chọn Global Payment Service 
Cách thêm thẻ Payoner vào thanh toán Google Adsense

Bước 4: Copy các mục sau

Cách thêm thẻ Payoner vào thanh toán Google Adsense

Bước 5: Truy cập vào tài khoản Google Adsense của bạn, và đăng nhập.

https://www.google.com/adsense

Bước 6: Vào cài đặt trên Google Adsense

Vào mục Bánh răng / Payments / Payment settings 
Cách thêm thẻ Payoner vào thanh toán Google Adsense

Chú ý:- Tên chủ tài khoản có thể tên First Century Bank hoặc tên trên thẻ của bạn– Số định tuyến là giống nhau: 061120084- Số tài khoản: Chỉ là số tài khoản lấy ở bước 4, không phải là dãy số trên thẻ Payoneer của bạn

– Sau khi lưu bạn sẽ nhận được thông báo của Google và trên mail đăng ký Google Adsense cũng vậy

Leave a Comment