Cách thêm tiện ích (widget) vào vị trí bất kỳ trong blogspot

Cách thêm tiện ích (widget) vào vị trí bất kỳ trong blogspot là một vấn đề khá khó khăn với những người làm web bằng blogspot mà không am hiểu về html hoặc là mất nhiều thời gian để tìm hiều. Để đáp ứng nhu cầu của người dung hôm nay mình sẽ hưỡng dẫn bạn cách dể dàng để thêm các tiện ích vào bất kỳ vị trí nào cho blogspot
Thường thì trong bố cục blogspot sẽ phân ra một số vị trí như header, footer, sidebar, main,…và các bạn có thể thêm widget vào vị trí bất kỳ bằng cách copy đoạn code bên dưới và đặt cho phù hợp
Đầu tiên chúng ta đăng nhập blogspot ==> Mẫu ==> Sau lưu (bước này nhằm mục đích lưu lại mẫu theme của bạn để tránh trường hợp làm sai không sửa được thì bạn có thể lấy lại theme này) ==> Chĩnh Sữa HTML

Cách thêm một tiện ích widget thông thường

Ở cách thêm tiện ích widget thông thường này thì khi thêm tiện ích sẽ xuất hiện toàn bộ web, từ trang chủ, bài viết, label …

<b:section class=’sidebar’ id=’sidebar1‘ preferred=’yes’>
<b:widget id=’HTML99‘ locked=’false’ title=’Bài Viết Xem Nhiều‘ type=’HTML‘>
<b:includable id=’main’>

<b:if cond=’data:title != “”‘>
<div class=’title-left’><data:title/></div>
</b:if>
<div class=’box-left’>
<data:content/>
</div>
<b:include name=’quickedit’/>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

Chú ý phần chữ màu đỏ là phần bạn cận thay đổi
Bài Viết Xem Nhiều là tiêu đề bạn đặt cho tiện ích
sidebar1, HTML99 Nếu bạn thêm số tiện ích lớn hơn 2 thì bạn phãi đặt tên cho những phần này là khác nhau
VD: tiện ích 1 là sidebar1, HTML99 thì tiện ích 2 là sidebar2, HTML100
HTML là tên của tiện ích
VD HTML là HTML/Javascript, nếu bạn muốn thêm nhãn thì thay Bằng Label. phần này hơi phức tạp nếu bạn mà làm không được thì cứ commen vào bên giới mình sẽ chỉ rỏ cho

Cách thêm tiện ích widget vào một vị trí bất kỳ trong blogspot

Ở những cách sau đây là những cách chỉ thêm tiện ích vào một vị trí bất kỳ ví dụ như trang chủ hoặc là label, bài viết, trang…
1. Chỉ cho phép widget hiển thị ở trang chủ

<b:section class=’sidebar’ id=’sidebar1′ preferred=’yes’>
<b:widget id=’HTML3′ locked=’false’ title=’Thêm tiện ích ở trang chủ‘ type=’HTML’>
<b:includable id=’main’>
<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>
<!– only display title if it’s non-empty –>
<b:if cond=’data:title != “”‘>
<h2 class=’title’><data:title/></h2>
</b:if>
<div class=’widget-content’>
<data:content/>
</div>
<b:include name=’quickedit’/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

Để thêm bạn đầu tiên là phải xác định vị trí muốn thêm, như head, footer….(nếu không xác địch được thì sau khi thêm vào một vị trí cùng với các tiện ích có sẵn trên web (thêm vào đầu hoặc cuối các tiện ích có sẵn sau này cho dể chĩnh sữa) rồi bạn vào bố cụng để di chuyển đến nơi thích hợp)
sau khi xác định vị trí muốn thêm thì bạn hãy copy cã đoạn mã trên rồi dán vào
2. Chỉ cho phép widget hiển thị ở từng bài viết 

<b:section class=’sidebar’ id=’sidebar1′ preferred=’yes’>
<b:widget id=’HTML3′ locked=’false’ title=’Thêm tiện ích ở từng bài viết‘ type=’HTML’>
<b:includable id=’main’>
<b:if cond=’data:blog.pageType == “item”‘>
<!– only display title if it’s non-empty –>
<b:if cond=’data:title != “”‘>
<h2 class=’title’><data:title/></h2>
</b:if>
<div class=’widget-content’>
<data:content/>
</div>
<b:include name=’quickedit’/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

Đây là thủ thuật nhằm thêm tiện ích trên toàn bộ các bài viết:
3. Chỉ cho phép widget hiển thị ở những trang nhất định:

<b:section class=’sidebar’ id=’sidebar1′ preferred=’yes’>
<b:widget id=’HTML3′ locked=’false’ title=’Thêm tiện ích ở trang nhất định‘ type=’HTML’>
<b:includable id=’main’>
<b:if cond=’data:blog.url == “Link của bạn“‘>
<!– only display title if it’s non-empty –>
<b:if cond=’data:title != “”‘>
<h2 class=’title’><data:title/></h2>
</b:if>
<div class=’widget-content’>
<data:content/>
</div>
<b:include name=’quickedit’/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

Đây là code thêm tiện ích vào một trang nhất định, bạn có thể xem demo tại link Danh Mục ở phần này chiase69 áp dụng vào tạo một danh mục các label trên một trang thay vì các label xuất hiện trên toàn ộ trang gây ra tốn nhiều khoảng trống của web.
4. Widget chỉ hiển thị trên các trang Label

<b:section class=’sidebar’ id=’sidebar1′ preferred=’yes’>
<b:widget id=’HTML3′ locked=’false’ title=’Thêm tiện ích ở trên các label‘ type=’HTML’>
<b:includable id=’main’>
<b:if cond=’data:blog.searchLabel’>
<!– only display title if it’s non-empty –>
<b:if cond=’data:title != “”‘>
<h2 class=’title’><data:title/></h2>
</b:if>
<div class=’widget-content’>
<data:content/>
</div>
<b:include name=’quickedit’/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

5. Widget chỉ hiển thị trên các trang Static pages 

<b:section class=’sidebar’ id=’sidebar1′ preferred=’yes’>
<b:widget id=’HTML3′ locked=’false’ title=’Thêm tiện ích ở static pages‘ type=’HTML’>
<b:includable id=’main’>
<b:if cond=’data:blog.pageType == “static_page”‘>
<!– only display title if it’s non-empty –>
<b:if cond=’data:title != “”‘>
<h2 class=’title’><data:title/></h2>
</b:if>
<div class=’widget-content’>
<data:content/>
</div>
<b:include name=’quickedit’/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

6. Widget hiển thị trên trang tìm kiếm

<b:section class=’sidebar’ id=’sidebar1′ preferred=’yes’>
<b:widget id=’HTML3′ locked=’false’ title=’Thêm tiện ích ở trang tìm kiếm‘ type=’HTML’>
<b:includable id=’main’>
<b:if cond=’data:blog.searchQuery>
<!– only display title if it’s non-empty –>
<b:if cond=’data:title != “”‘>
<h2 class=’title’><data:title/></h2>
</b:if>
<div class=’widget-content’>
<data:content/>
</div>
<b:include name=’quickedit’/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

7. Widget chỉ hiển thị tại trang lưu trữ

<b:section class=’sidebar’ id=’sidebar1′ preferred=’yes’>
<b:widget id=’HTML3′ locked=’false’ title=’Thêm tiện ích ở trang lưu trữ‘ type=’HTML’>
<b:includable id=’main’>
<b:if cond=’data:blog.pageType == “archive”‘>
<!– only display title if it’s non-empty –>
<b:if cond=’data:title != “”‘>
<h2 class=’title’><data:title/></h2>
</b:if>
<div class=’widget-content’>
<data:content/>
</div>
<b:include name=’quickedit’/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

Leave a Comment