Kiến thức internet marketing hay 

CÁCH XÓA – TẠO DỮ LIỆU TRẮNG TRONG FAST ACCOUNTING 10.2R2

Để tạo dữ liệu trắng nhằm mục đích học tập, thực hành. Hãy làm như hình dưới.
– Chạy mở phần mềm vào Trợ giúp/ Bộ dữ liệu trắng/OK

Vậy là có bộ dữ liệu trắng để thực hành rồi.

Thủ thuật hay – Chia sẻ thành công!
http://nguyennhatthien.blogspot.com/


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment