Câu hỏi ôn tập Lý Thuyết Internet

Câu 1:       Nêu một số các dịch vụ trên Internet?
Câu 2:       Nêu cách xem địa chỉ IP trên máy tính?
Câu 3:       Cách kiểm tra kết nối 2 máy tính trên mạng cục bộ?
Câu 4:       DNS là gi? Và cách đổi DNS?
Câu 5:       Nêu một số dấu hiệu để nhận biết máy tính bị nhiễm virus?
Câu 6:       Nêu vài chương trình diệt virus mà bạn biết ?
Câu 7:       Nêu tên vài website cho phép tạo địa chỉ mail ?
Câu 8:       Nêu cú pháp tìm tập tin kiểu DOC chứa chuỗi “Trung tâm tin học” trên Google ?
Câu 9:       Nêu vài tên Website cho phép tìm kiếm trên Internet mà bạn biết ?
Câu 10:    Cho biết cách để tìm kiếm một trang web có tên miền “echip.com.vn” ?
Câu 11:    Hãy mô tả tên của một địa chỉ email hợp lệ ?
Câu 12:    Cho biết cú pháp để tìm kiếm tập tin có kiểu DOC có chứa chuỗi “Công nghệ thông tin” trên Google?
Câu 13:    Tại sao phải cập nhật bản vá lỗi Windows? Trình bày thao tác của 1 cách cập nhật bản vá lỗi Windows.
Câu 14:    Cho biết cánh tìm các tập tin có kiểu định dạng “PDF” trên Internet?
Câu 15:    Các hình thức lây nhiễm Virus trên mạng Internet?
Câu 16:    Nêu cách xóa thông tin trong form data, password trên trình duyệt Internet Explorer?
Câu 17:    Cách lưu một hình ảnh trên internet về máy tính?
Câu 18:    Hãy nêu cú pháp lệnh để tìm chuỗi “bảo mật” chỉ trên trang web Quantrimang.com
Câu 19:    Xây dựng biểu thức để tìm tài liệu “Excel 2003 tutorial” dạng file pdf trên Google?
Câu 20:    Ngoài chức năng tìm kiếm thông tin, hãy nêu thêm hai công dụng trên Google mà anh chị biết?
Câu 21:    Trình bày một số bước để phòng chống virus có hiệu quả nhất?
Câu 22:    Có 4 địa chỉ mail sau : hv1@gmail.com; hv2@gmail.com; hv3@gmail.com; gv@gmail.com. Cho biết cách gửi mail đảm bảo yêu cầu: 3 học viên(hv1, hv2, hv3) khi nhận được thư này thì không biết thư này cũng đồng thời được gửi cho gv@gmail.com nhưng gv@gmail.com thì biết thư này được gửi cho 3 người khác.
Câu 23:    Cho biết cách để tìm kiếm một trang web có nội dung tin học trong tên miền “echip.com.vn” ?
Câu 24:    Có 4 địa chỉ mail sau : hv1@gmail.com; hv2@gmail.com; hv3@gmail.com; gv@gmail.com. Cho biết cách gửi mail đảm bảo yêu cầu: 3 học viên(hv1, hv2, hv3) khi nhận được thư này thì không biết thư này cũng đồng thời được gửi cho gv@gmail.com nhưng gv@gmail.com thì biết thư này được gửi cho 3 người khác.
Câu 25:    Máy tìm kiếm Google không phân biệt chữ in hay thường? Phát biều này đúng hay sai?
Câu 26:    Giải thích việc tìm kiếm trên Google nội dung sau: “công nghệ thông tin”-site:thanhnien.com.vn
Câu 27:    Cho biết cách tìm kiếm trang web có nội dung hiển thị trong tiêu đề là “Excel dùng trong kinh tế” ?
Câu 28:    Sự khác nhau khi gửi mail đặt  ở Cc và Bcc?
Câu 29:    Cho biết sự khác nhau giữa Mail Client và WebMail?
Câu 30:    Làm thế nào để khi khởi động Internet Explore sẽ cùng mở đồng thới 2 website t3h.vn và nld.com.vn

Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment