Kiến thức internet marketing hay 

Chèn like facebook google + tweet vào blogspot chuẩn HTML5

Nhatthienkt.net – Thiết kế web chuẩn HTML5 là xu thế cho của những website hiện đại, phù hợp với nhiều trình duyệt và các thiết bị đi động. Các úng dụng facebook, google +, tweet rất tốt cho 1 website do vậy để chuẩn HTML5 thì cũng phải thay đổi cấu trúc của các ứng dụng này khi chèn vào website/blog.

Hướng dẫn chèn facebook like, facebook box like, google + và tweet cho blogspot chuẩn HTML5

Bước 1: Vào Mẫu –> chỉnh sửa HTML
Tìm đoạn code sau
<body>
Chèn ngay dưới nó đoạn

<div id='fb-root'/><script>(function(d, s, id) {


var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js.src = &quot;//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&quot;;

js = d.createElement(s); js.id = id;

}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>


fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

Bước 2: Chọn các ứng dung facebook muốn chèn vào

– Facbook box like

Chèn like facebook google + tweet vào bogspot chuẩn HTML5

Leave a Comment