Chèn thanh chia sẻ facebook, Google +, Tweet, Share tự động cho blogspot nhiều kiểu

     Để chèn thanh chia sẻ chạt dọc bên phải hoặc bên trái hoặc nằm dọc phía trên dưới bài viết,..vv. Các bạn truy cập vào trang addthis.com và đăng ký 1 tài khoản.
Chèn thanh chia sẻ facebook, Google +, Tweet, Share tự động cho blogspot nhiều kiểu

         Sau đó các bạn chọn kiểu và copy code ở bên phải.

Leave a Comment