Chia sẻ hay Phần mềm đồ họa 

Chia sẻ bộ Stock cực đẹp từ Shutterstock

Theo tạp chí chuyên về nhiếp ảnh The Photography, PP Mag thì stock photo được định nghĩa: “What you have is a "stock photo", meaning that you have already taken the photo; you own the copyright; and the photo is in your stockpile (your storage, inventory) of pictures available to use now.” (Tạm dịch là: “Bạn có một stock photo nghĩa là bạn đã tạo bức ảnh đó, bạn có bản quyền với bức ảnh đó, và bức ảnh đó nằm trong kho lưu trữ những bức ảnh có sẵn để sử dụng bây giờ của bạn.”
Chia sẻ bộ Stock cực đẹp từ Shutterstock

Leave a Comment