theme blogspot 

Chia sẻ theme (Google AMP) Accelerated Mobile Pages blogspot – mượt mà, tối ưu , best SEO

AMP – Accelerated Mobile Pages: AMP là một cách để xây dựng trang web tối ưu, load nhanh như trang web tĩnh phù hợp trên mọi thiết bị, đặc biệt nó được xem là tối ưu cho thiết bị di động. AMP trong hành động bao gồm ba phần khác nhau:

  • AMP HTML là HTML với một số hạn chế đối với hiệu suất đáng tin cậy và một số phần mở rộng để xây dựng nội dung phong phú hơn HTML cơ bản. 
  • Các AMP JS thư viện đảm bảo nhanh chóng vẽ của các trang HTML AMP. 
  • Các AMP cache của Google có thể được sử dụng để phục vụ lưu trữ vào các trang HTML AMP

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang: https://www.ampproject.org

Chia sẻ Theme blogspot chuẩn Google AMP của tác giả Kompi Ajaib

  XEM DEMO                                     LINK DOWNLOAD

Theme mình chia sẻ đã được tối ưu:

  • SEO
  • ADS GOOGLE ADSENSE
  • FACEBOOK COMMENT
  • EDIT FOOTER COPYRIGHT

Leave a Comment