Internet Tips 

Chọn chủ đề (Theme) đẹp cho trình duyệt Google Chrome

Nhatthienkt – Chủ đề hay Theme, một số phần mềm người ta định nghĩa nó là da, mặt nạ (skin), thay đổi chủ đề với ứng dụng Chrome tạo cho ta cảm giác mới mẻ, lạ và đẹp mắt như việc ta sơn lại mái nhà. Google chrome có một kho theme miễn phí nhé!

Chọn chủ đề (Theme) đẹp cho trình duyệt Google Chrome

Leave a Comment