Cố định menu tiêu đề trong excel 2010 và 2013

Nếu bạn sẻ dụng excel để làm đồ án hay làm bài gì mà với list dài ở phía dưới thì nên sử dụng tính năng cố định các tiêu đề quan trọng ở đầu trang để dễ so sánh đánh giá nên bài này sẻ giúp bạn cách để cố định tiêu đề trang ở đầu trang.

Cố định menu tiêu đề trong excel 2010 và 2013

Cố định menu tiêu đề trong excel 2010 và 2013

Chắc bạn hiểu tiêu đề của bài viết này vì thực sự hơi khó diễn tả nhưng cụ thể là bạn muốn cố định phần tiêu đề hay các danh mục ở đầu trang để khi kéo chuột xuống xem các mục bên dưới thì cái mục quan trọng mình đã cố định nó sẻ hiển thị ra và không bị ẩn đi.

Đọc thêm »

Leave a Comment