Vu vơ 

Có những nơi không thuộc về mình


Ngày 26/10/2010

Mình biết, mỗi người trong chúng ta ai cũng có những vùng đất riêng cho mình. Vì con người mà, không ai như ai, không ai giống ai, mỗi người một tính cách, một vùng trời riêng trong bầu trời rộng lớn này.

Mình thích bạn, mình muốn được bước vào vùng đất ấy để mình có thể hiểu thêm về bạn. Nhưng sao mà khó quá, nơi ấy có phải dành cho mình? Mình thấy mình lạc lõng lắm. Giữa cái đám đông không mấy ồn ào ấy, mình cô đơn, bơ vơ, mình không thể hòa nhập. Và bạn, cũng chẳng nào mà bận tâm về mình, chẳng nhận ra mình. Mà vậy mới hay, mình mới nhận ra mình chẳng là gì cả. Vì mình là mình, và mình không thể nào ép mình theo cái cách mà mình không thể, vì đó chẳng phải là mình. Xem tiếp »

Leave a Comment