Code Blogspot Lập Trình & Seo Lập trình Wordpress 

Code quảng cáo Popup under javascript ẩn đằng sau trình duyệt

Hiện nay có quá nhiều code quảng cáo popup được chia sẻ trên mạng. Tuy nhiên, các mã quảng cáo toàn bật sang tab mới hoặc bật lên rất khó chịu cho người đọc.

Chính vì vậy, mình sẽ chia sẻ cho các bạn đoạn code PopUnder Javascript ẩn đằng sau trình duyệt để tránh gây phiền hà cho khán giả. Với đoạn code Popunder này bạn có thể tùy chỉnh thời gian bật quảng cáo giữa các lần tùy thích.
Code quảng cáo Popup under javascript ẩn đằng sau trình duyệt

Bạn hãy chép toàn bộ đoạn code quảng cáo popunder dưới đây vào mã nguồn của bạn

<script type='text/javascript'>
window.onload = function() {
    var puURL = &#39;https://gicovietnam.blogspot.com/&#39;;
    var puTS = Math.round(+new Date()/1000);
    //var puDate = currentDate.getDate().toString(); //day
    console.log(&#39;T.&#39;+localStorage.puTS+&#39;/&#39;+puTS);
    if (typeof localStorage.puTS == &#39;undefined&#39; || parseInt(localStorage.puTS) &lt;= (puTS - 3000)) {
        console.log(&#39;Yep&#39;);
        var links = document.getElementsByTagName(&#39;a&#39;);
        for(var i = 0, len = links.length; i &lt; len; i++) {
          links[i].onclick = function (e) {
              var puHref = this.getAttribute(&quot;href&quot;);
                var puTarget = this.getAttribute(&quot;target&quot;);
                if (puHref !== &#39;#&#39; &amp;&amp; puHref !== &#39;javascript:void(0)&#39;) {
                e.preventDefault();   
                if (puTarget == &#39;_blank&#39;) {
                    window.open(window.location.href);
                }
                window.open(puHref);
                window.location.href = puURL;
                localStorage.puTS = puTS;
              }
            }
        }
    }
};
</script>

Bạn chỉ cần thay tên miền https://gicovietnam.blogspot.com thành tên miền bạn muốn quảng cáo

Tùy chỉnh dòng code này var puTS = Math.round(+new Date()/1000); theo thời gian xuất hiện quảng cáo giữa các lần.

Mình đã thử và cảm thấy rất hài lòng, chúc các bạn thành công.

>> Code slide hình ảnh hoặc bài viết mới chạy ngang liên tục cho Blogspot
>> Code cố định Sidebar khi Scroll cuộn chuột lên xuống
>> Công cụ SEO từ khóa website tốt nhất dành cho dân SEO

Leave a Comment