Code Tự động ẩn link comment xóa spam comment blogspot

Blogspot (Blogger) rất coi trong những nội dung bình luận (comment), do vậy blogspot không cho quản trị chỉnh sửa nội dung commnet, quản trị viên chỉ có thể xóa hoặc phê duyệt comment mà thôi. Chính vì những đặc điểm này mà buộc quản trị viên blog khá khó khăn khi muốn phê duyệt comment khi hiện nay tình trạng spam link khá lớn (không thể biết đang là "Dofollow" hay "Nofollow" cho mỗi backlink). Như blog của mình không kiểm duyệt comment, việc kiểm duyệt lại với những nội dung không phù hợp và quyết định xóa hoặc xuất bản lại sau. Mình đang sử dụng code ẩn link trong mỗi commnet, cũng không chắc là tốt hay không, nhưng trước mắt là để bảo vệ blog trước Google (Safe Browsing Site Status).Leave a Comment